Spisová značka, typ konania:
38K/58/1996, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
od 05.12.2017
Stav konania:
22.08.1996  Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.04.1996 – Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.08.1996 – Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 10.03.2017
do 04.12.2017
od 06.05.2015
do 09.03.2017
Navrhovatelia:
INSOLVENCY GROUP, k.s., IČO 48106364, Trnavská cesta 27/B , 83104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Categories: Konkurzy