TRANS COAL TRADE, spol. s r.o. v likvidácii

Spisová značka, typ konania: 38K/58/1996, Konkurz Súd: Krajský súd v Bratislave Sudca: JUDr. Boris Tóth Správca: INSOLVENCY GROUP, k. s. od 05.12.2017 Stav konania: 22.08.1996 – Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia Posledný oznam v OV: — História stavov konania: 03.04.1996 – Podaný návrh na vyhlásenie konania 22.08.1996 – Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia Read more…